Alkalmazott számítógépes szimulációk

Aktuális hír: 2018-2019. őszi félév információi

Típusa:

speciális kollégium

Érintett szakok:

javasolt szakok: vegyész MSc, fizika MSc, kémia PhD

Oktató:

Tóth Gergely docens és Túri László egyetemi tanár

Óraszáma:

heti 2 óra előadás az őszi szemeszterben

Számonkérés:

szóbeli/írásbeli vizsga/egyéni munka

Tantárgy kódja és kreditértékei:

alkszimk17em (3 kredit), kv2n9p25 (2 kredit), kém/84 (3 kredit)

Célkitűzés:

Az előadás célja a folyadékok atomi és molekuláris szerkezetének-dinamikájának kutatásában használt számítógépes szimulációs módszerek megismerése. Az órákon röviden vázoljuk egy-egy technikának az elméleti alapjait, a felmerülő numerikus problémák megoldását és a módszer alkalmazási területét.

Program:

Klasszikus mechanikai rész (Tóth): Mechanikai és statisztikus mechanikai alapok, Monte Carlo módszer, potenciálok, molekuláris dinamika, MC és MD eredmények kiértékelése, nemegyensúlyi molekuláris dinamika, kísérleti kapcsolatok, Kvantummechanikai szimulációk(Túri): Born-Oppenheimer dinamika, Car-Parrinello dinamika, Szemiklasszikus szimulációk, útintegrál szimulációk

Oktatási segédanyag:

Az előadók témavázlata fénymásolásra elkérhető, illetve Tóth Gergely egy korábbi anyaga innen és Túri László anyaga a saját honlapjáról letölthető.

A számonkérés módja félévenként a hallgatókkal való egyeztetéstől függ. Lehetséges szóbeli tételes és írásbeli vizsga is. A 2 kreditet meghaladó tárgyak felvétele esetén az extra rész az órán egyeztetett feladat teljesítéséhez kötött. A szóbeli vizsga tételsorai:

klasszikus mechanikai rész tételei

kvantummechanikai rész tételei

A speciális kollégium előadás formájában való megtartásához legalább 6 fő jelentkezése szükséges. Kevesebb érdeklődő esetén a kollégium alapértelmezésben nem indul, vagy esetlegesen konzultációs módon, előadások nélkül végezhető el.


2018-2019. tanév I. félév

Az előadások ebben a félévben tömbösítve lesznek megtartva:

Tóth Gergely része: 2018. szeptember 20. 9.00-16.00, Kémiai épület 514.

Túri László része: egyeztetés alatt

A két kreditet meghaladó tárgyak esetében a hallgatóknak egyénileg egy-egy kijelölt terület előadásvázlat formájában való feldolgozását kell elvégezniük.

Előadásvázlatok követelményei és a klasszikus mechanikai témák

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 11., Tóth Gergely
http://tothgergely.web.elte.hu