Információk a a régi típusú

Bevezető matematika kémikusoknak (2) előadásról és gyakorlatról

2017/18. tanév tavaszi félév

Előadás: 2 kredit, írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban vagy megajánlott jegy szerezhető a szorgalmi időszakban írt elméleti ZH rész alapján

Gyakorlat: 2 kredit, gyakorlati jegy a 2 szorgalmi időszakban írt ZH alapján

Az előadás és a gyakorlat: összevontan szerdánként 8.15-11.00 között a Kémiai Épület 514-es termében

 

A 2017/18-as tanévben a kémia BSc óra és kreditszáma megváltozott, de a korábbi BVM (2) előadás és gyakorlat megtartásra kerül a lemaradóknak. A gyakorlat anyaga alapjában a Szentmiklóssy Zoltán tanár úr által kidolgozott majd Tóth Árpád tanár úr által kicsit módosított anyag. A tárgy korábbi anyagai elérhetőek az ő honlapjukon: Szentmiklóssy Zoltán tanár úr honlapja ; Tóth Árpád tanár úr honlapja. A biztonság kedvéért az anyag egy-egy másolata innen is elérhető:

Szentmiklóssy Zoltán jegyzete, Szentmiklóssy Zoltán feladatgyűjteménye, Tóth Árpád BVM2 feladatlapjai

Számonkérés:

Gyakorlat: Két darab 70-70 pontos ZH keretében, egy ZH az év végén pótolható vagy javítható. Mindkét ZH-n legalább 30-30 pontot el kell érni az elégséges gyakorlati jegyhez. Az átlagos ponszám alapján a félévi jegy: elégtelen (1): 0-29; elégséges (2): 30-39; közepes (3): 40-49; jó (4): 50-59; jeles (5) 60-70. Az elégtelent kapott hallgatók közül azok, akik mindkét ZH-val próbálkoztak, gyakorlati jegy utóvizsgán vehetnek részt. A ZH-k várható idejét és tartalmát a gyakorlaton beszéljük meg, kis mértékben eltér Tóth Árpád tanár úr ZH-itól.

ZH Eredmények

Előadás: A gyakorlati ZH-kal egyidőben elméleti ZH-kat is lehet írni. A két elméleti ZH alapján megajánlott jegy kapható. Az ezzel nem élő hallgatók írásbeli vizsga alapján kapják a jegyet, min. 3 vizsga időpont meg lesz hirdetve. A vizsga egykörös, nincs beugró része. A vizsgán elméleti és az elmélet ismeretére támaszkodó gyakorlati alapfeladatokra kell számítani. A vizsgaidőszak elejére felkerül ide egy mintavizsga.

Minta kérdéssor az írásbeli vizsgára új!

A tanárszakosok Kiegészítő matematika kémiatanároknak őszi tárgya alulról kompatibilis ezzel a tárggyal. A BVM2 tárgyat önszorgalomból látógató tanárszakosok teljesítéseit beszámolom az őszi tárgyukhoz. A matematikai anyag egy félévvel előrehozott megismerése segíti a más kémiai tárgyaik megértését.

Az első negyedévet Tóth Gergely, a másodikat Szőke Róbert oktatja.

Tóth Gergely