Információk a Bevezető matematika kemiatanároknak előadásról és gyakorlatról

2017/18. tanév őszi félév

Előadás: heti 2 óra, 2 kredit, írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban

Gyakorlat: heti 2 óra, 2 kredit gyakorlati jegy 2 a szorgalmi időszakban írt ZH alapján

A 2016/17-es tanévig a kémiatanárok Bevezető matematika kémiatanároknak és a kémia BSc hallgatók Bevezető matematika (1) tárgya közösen volt megtartva. A 2017/18-as tanévben a kémia BSc óra és kreditszáma megváltozott, míg a tanároké a régi maradt. A korábbi tartalmú és óraszámú előadás-gyakorlat vezetését elvállaltam a 2017/18-as tanév őszi félévére. A gyakorlat anyaga alapjában a Szentmiklóssy Zoltán tanár úr által kidolgozott majd Tóth Árpád tanár úr által kicsit módosított anyag. Kiegészítésként a további fogalmakról is szó lesz: konvex-konkáv görbe, inflexiós pont, szintvonal, többváltozós függvények szélsőértéke, teljesdifferenciál. A tárgy korábbi anyagai elérhetőek az ő honlapjukon: Szentmiklóssy Zoltán tanár úr honlapja ; Tóth Árpád tanár úr honlapja. A biztonság kedvéért az anyag egy-egy másolata innen is elérhető:

Szentmiklóssy Zoltán jegyzete, Szentmiklóssy Zoltán feladatgyűjteménye, Tóth Árpád feladatlapjai

Számonkérés:

Gyakorlat: Két darab 70-70 pontos ZH keretében, egy ZH az év végén pótolható vagy javítható. Mindkét ZH-n legalább 30-30 pontot el kell érni az elégséges gyakorlati jegyhez. Az átlagos ponszám alapján a félévi jegy: elégtelen (1): 0-29; elégséges (2): 30-39; közepes (3): 40-49; jó (4): 50-59; jeles (5) 60-70. Az elégtelent kapott hallgatók közül azok, akik mindkét ZH-val próbálkoztak, gyakorlati jegy utóvizsgán vehetnek részt. I. ZH időpontja: november 10. II: ZH időpontja: december 15. A ZH-k várható tartalmát a gyakorlaton beszéljük meg, kis mértékben eltér Tóth Árpád tanár úr ZH-itól.

ZH Eredmények

Előadás: A gyakorlatot sikeresen teljesítők írásbeli vizsga alapján kapják a jegyet, min. 3 vizsga időpont meg lesz hirdetve. A vizsga egykörös, nincs beugró része. A vizsgán elméleti és az elmélet ismeretére támaszkodó gyakorlati alapfeladatokra kell számítani. A vizsgaidőszak elejére felkerül ide egy mintavizsga.

Minta kérdéssor az írásbeli vizsgára

Tóth Gergely