Numerikus módszerek a kémiában előadás és gyakorlat

Numerical methods in chemistry lecture and practice

korábban: Numerikus matematika előadás és gyakorlat

Numerikus analízis vegyészeknek speciális kollégium

 

Information for 2018 spring semester

Thursdays 14.00-15.30, Room 514 Chemistry building

The courses/consultations are held in English in this semester.

 

Lecture (33% Császár, 67% Tóth)

According to the number of students and our teaching duties, we decided to keep the lecture in consultation way in this year. There will be meetings around every second week, where we give you a list of topics including a list of reading materials and we discuss the ones given previously assuming that you obtained the main ideas by self study. The first meeting is fixed by doodle.

The assessment is at an oral exam in the exam period. At the exam one itemized large question is randomly obtained (see list) and it is extended by some small ones from other parts of the material.

 

Practice (100% Tóth)

The Numerical Methods in Chemistry-Practice is connected to the Numerical Methods in Chemistry-Lecture. The practice cannot be taken without the lecture.

The practice is a simple bunch of homeworks to be coded in any programming language. There are also two cases, where program codes should be written on the spot. The homeworks and the on spot programing are connected to the topics of the lecture. It is required, that the students know the basics of at least one programming language a priori, e.g. Java, C, Python, Fortran, Pascal.... There are individual consultations for the coding of the homeworks on request. The homeworks are given to the students at the consultations of the lecture. Assessment: The number of the omitted homeworks is substracted from the average grade of the two on spot programming.

 

Hand written syllabus for the consultations:

1) Introduction, solution of set of linear algebric equations

2) Sorting, random number generation

3) Root finding

4) Extremum search

5) Parameter estimation

6) Differential equations

7) Global optimization, neural networks

8) Eigenvalue

9) Interpolation, Numerical Differentiation and Integration

10) Fourier-transform

 

List of large questions at the oral exam:

1.      Solution of linear algebric equations, conditions of the solution, Gauss and Jordan elimination, pivoting, LU algorithm, determinant and inverse calculation, Jacobi and Seidel iterative methods, nnorms, condition number

2.      Sorting, random number generation

3.      Roots of non-linear equations and polynomials, roots of set of non-linear equations.

4.      Uni- and multivariate minimization and maximization of functions

5.      Parameter estimation: univariate (theory, linear fit), multivariate (linear, non-linear, regularization)

6.      Interpolation

7.      Numerical differences

8.      Numerical integration

9.      Eigensystems

10.  Numerical solution of ordinary differential equations: single and multipoint methods, set of differential equations, Störmer method

11.  Fourier-transformation: theory, Fourier-series, continouos transfromation, discrete transformation, FFT. Principal component analysis, singular value decomposition

12.  Global optimization: simulated annelaing, genetic algorithm, neural networks.

 

 

Information on previous semesters in Hungarian

 

A Numerikus módszerek a kémiában előadás (2 kredit) és gyakorlat (2 kredit) kötelező tárgy a vegyész MSc informatikai kémia szakirányán, választható tárgy a vegyész MSc-ben. Az előadás heti 2 óra. Az előadásokat Császár Attila és Tóth Gergely megosztva tartják. A gyakorlati rész 4 darab házi programozási feladat elkészítéséből és két darab helyszíni programozásból áll. A házi feladatokat az előadásokon osztjuk ki, beadásuk módját is ott részletezzük. A feladatok beadási határideje a kiosztást követő 2. előadás kezdete. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a házi feladatok beadása és a két helyszíni programozási feladat értékelhető teljesítése. Az előadás önállóan is elvégezhető, szóbeli vizsgával zárul, ahol a hallgató egy tételt húz.

 

A Numerikus Matematika előadás és gyakorlat kötelező tárgy a kifutó Informatikus vegyész hallgatóknak összesen 4 kredit értékben. Értékelés: Mind az elméleti, mind a gyakorlati részen legalább elégséges elérése. A végső jegyben a gyakorlat 1/3 az elmélet 2/3 súllyal szerepel. Gyakorlati rész: (helyszíni programozások átlaga)-(be nem adott házi feladatok száma) Előadási rész: számonkérés kollokvium formájában tételsor alapján.

 

A Numerikus analízis vegyészeknek speciális kollégium a kifutó vegyész, kémia tanárszakos, és egyéb MSc hallgatók számára meghirdetett, a Numerikus Matematika tárgy elméleti (előadási) részének önállóan is elvégezhető, kollokviummal záródó 2 kredites tárgya. Választható tárgy a vegyészképzés "Kémiai Informatika" szakirányában.

 

Segédanyagok-házifeladatok:

Segédanyag lineáris egyenletrendszer házi feladathoz (csak a gyakorlati részhez)

Interpoláció – házi feladatok és input fájl IVS 3. feladathoz (csak a gyakorlati részhez)

2007-es témavázlat - Tóth Gergely I. rész

2007-es témavázlat - Tóth Gergely II. rész

 

Tételsor (2013/2014. tanév)

13.  Lineáris egyenletrendszer megoldása: megoldhatóság, Gauss- és Jordan-elimináció, főelem-kiválasztás, LU algoritmus, determináns és inverz számolása, iteratív finomítás, iteratív módszerek, kondíciószám

14.  Sorba rendezés, véletlen számok generálása

15.  Nemlineáris egyenlet gyökei, polinomok gyökei, nemlineáris egyenletrendszer gyökei

16.  Egyváltozós szélsőérték meghatározása, többváltozós szélsőérték meghatározása

17.  Egyváltozós paraméterbecslés (elmélet, egyenes illesztése), többváltozós paraméterbecslés (lineáris és nemlineáris, Ridge)

18.  Interpoláció

19.  Numerikus differenciálás

20.  Numerikus integrálás

21.  Sajátérték-feladat numerikus megoldása

22.  Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása: egy értékes módszerek, több értékes módszerek, DE rendszer, Störmer-algoritmus

23.  Fourier-transzformáció: elmélet, sorfejtés, folytonos transzformáció, diszkrét transzformáció, FFT, Főkomponens-elemzés, szinguláris-érték felbontás

24.  Globális szélsőérték keresése: szimulált megeresztés, genetikus algoritmus. Mesterséges ideghálózatok

 

Császár Attila és Tóth Gergely