Szabadenergia Workshop

2011. október 21-22. Mátrafüred, Akadémiai Üdülő

Szabadenergia és rokon mennyiségek (szabadentalpia, entrópia) kutatásában érintett hazai kutatók szakmai találkozója

PROGRAM

Az elhangzott előadások PPT, PPTX vagy PDF formában megtekinthetőek

2011. október 21. péntek

10.00-10.50    Baranyai András (ELTE, Budapest): Entrópikus függvények statisztikus mechanikai alapjai

11.00-11.50    Jedlovszky Pál (EKF, Eger): A szabadenergia számolási módszerei számítógépes szimulációkban

12.00-12.50    Császár Attila (ELTE, Budapest): Molekuláris állapotösszeg direkt számítása

- ebédszünet -

14.30-14.55    Boda Dezső (Pannon Egyetem, Veszprém): A Lokális Egyensúlyi Nagykanonikus Monte Carlo (LE-GCMC) módszer stacionárius diffúzió tanulmányozására

14.55-15.20    Kristóf Tamás (Pannon Egyetem, Veszprém): Stacionárius részecsketranszfer szimulációja Monte Carlo alapokon

15.20-15.45    Darvas Mária (ELTE, Budapest és Univ. Franche-Comté, Besancon, Franciaország): Valódi felülethez viszonyított (intrinsic) szabadenergiaprofil számítása fluid határfelületeken

15.45-16.10    Bakó Imre (MTA KKI, Budapest): Borán es foszfin molekulák kölcsönhatása oldatfázisban. Mit tanulhatunk belőle?

- szünet -

16.40-17.05    Komáromi István (DE, Debrecen): Szabadenergia- és szabadenergia-különbség számítása bio-makromolekuláris szimulációkból (elmaradt)

17.05-17.55    Ferenczy György (Sanofi-Aventis, Budapest): Szabadenergia gyors becslése a gyógyszerkutatásban

17.55-18.20    Gyimesi Gergely (MTA-SE Membránbiológiai Kutatócsoport, Budapest): A konformációs entrópia becslése Gauss-keverék függvények segítségével

- vacsoraszünet -

20.00-(21.00) A szabadenergia oktatása – kötetlen beszélgetés

 

2011. október 22. szombat

9.00-9.50        Tarcsay Ákos (Richter, Budapest): Szabadenergia és komponenseinek szerepe a gyógyszerkutatásban

9.50-10.15      Varga Szabolcs (Pannon Egyetem, Veszprém) A folyadékkristályok szabadenergiája

10.15-10.40    Borzsák István (NyME, Szombathely): Ritka események szimulációja - Transition Path Sampling

- szünet -

11.10-11.35    Kozma Dániel (MTA Enzimológia és ELTE, Budapest): Kristálynövekedés kinetikai állandóinak meghatározása metadinamikával

11.35-12.00    Daru János (MTA KKI és ELTE, Budapest): Kollektív változók megválasztása

12.00-12.25    Mones Letif (University of Cambridge, Nagy-Britannia): Általános reakciókoordináta használata QM es QM/MM felszínen

12.25-12.50    Borosy András (Givaudan Schweiz AG, Dübendorf, Svájc): Számolások ipari célra: a COSMO-RS és a UNIFAC programok

- ebéd -

EX POST

A workshop magyar nyelvű, a részvétel önköltséges volt, csak a szállásért-étkezésért kellett fizetni. A találkozón 16 előadás hangzott el és 33 kutató vett részt.

Köszönjük a részvételt: a szervezők (Stirling András (MTA KKI) és Tóth Gergely (ELTE))