Számítógépes Kémia Labor

 

Kémia BSc III. évfolyam - kötelezően választható labor a 2013-as BSc tantervtől,

heti 4 vagy 5 óra – 5 vagy 6 kredit gyakorlat - kv1c3inh/kv1c3ing/szamkemlk17la tantárgyfelelős: Tóth Gergely

 

A tárgy a 2020/2021. tanév őszi félévében TÁVOLLÉTI OKTATÁS formájában végezhető el, részben Moodle támogatással.

 

Oktatás menete, követelmények:

A tárgy négy témakörre épül, amelyeket más-más oktató tanít. A számonkérés módja és az esetleges online vagy jelenléti oktatási részek is eltérőek lehetnek a négy résznél. Ezek részletei a Moodle-ban lesznek olvasható. Az eredő jegyet a következő %-ban adják a feladatrészek:

10% „On ramp” önálló elvégzése

20% Adatfeldolgozás (Tóth Gergely)

20% Nemlineáris és differenciálegyenletek megoldása (Baranyai András)

25% Kvantumkémiai számítások (Császár Attila)

25% Molekuláris informatika (Farkas Ödön)

A gyakorlatra az a hallgató kaphat jegyet, aki mind a 4 témakörben legalább a témakörön belül 25 %-os teljesítményt elér. A félévi jegy a négy témakörre és az „On ramp”-re kapott százalékos teljesítmények fenti arányban súlyozott értéke ((1) 40% (2) 55% (3) 70% (4) 85% (5) jegyhatárokkal). Az elégtelen érdemjegyet elérő hallgatók számára gyakorlati jegy utóvizsgára lesz lehetőség, illetve aki egy-egy részterületen nem érte el a 25%-os minimumot, azoknak esetleges tématerületenkénti javítási lehetőség is lesz. Egészségügyi ok esetén teljesértékű pótlási lehetőséget adunk.

Témakörök:

I. Bevezetés a Matlab használatába, a Matlab alkalmazása adatfeldolgozási feladatokra.– Tóth Gergely (kb. 3 hét

II. Nemlineáris és differenciál egyenletek megoldása – Baranyai András (kb. 3 hét)

III. Kvantumkémiai számítások – Császár Attila (kb.3 hét)

IV. Molekuláris informatikai ismeretek – Farkas Ödön (kb. 3 hét)

Tóth G. 2020. IX. 9.