Homepage of Gergely Tóth

   
Chemistry Building - Room 541
e-mail:   user:   toth   machine:  chem.elte.hu
phone: (36) (1) 3722500/ ext. 1334
Eötvös University, Institute of Chemistry, H-1518 Budapest, P.O.Box 32 (Hungary)

Szimulációk több skálán – időben és térben workshop 2022. május 26-27., Veszprém

Research interest - Kutatás

Computer simulation of condensed matter by classical and quantum mechanical methods, chemometrics
List of publications in MTMT , in Researhgate , in ResearcherID
For program codes and other research materials see the "Downloads" item.
Bionalitika tárgy általam tartott Statisztika előadásának témavázlata (2019. május 7.)
Polish-Hungarian University EChemTest Battle 2019 - report
EChemTest Nemzetközi Középiskolai Kémiai Verseny 2019 - beszámoló az eredményekről
EChemTest Nemzetközi Középiskolai Kémiai Verseny 2019 - kiírás

Teaching - Oktatás

EChemtest in Budapest - BSc in Chemistry Students EChemTest időpontok és információk - III. éves Kémia BSc
Courses in spring semester - Kurzusok a tavaszi félévben
Numerical methods in chemistry - MSc in Chemistry (From year 2020/2021) - integrated lecture and practice Numerikus matematika vegyészeknek - vegyész MSc (2020/2021-es tanévtől) - integrált előadás és gyakorlat
Chemometrics (From year 2020/2021)- MSc in Chemistry Kemometria (2020/2021-es tanévtől) - vegyész MSc hallgatóknak
Applied Computer Simulations - special course Alkalmazott számítógépes szimulációk - speciális kollégium
Courses in fall semester - Kurzusok az őszi félévben
Computers in Chemistry - Chemistry Teacher Students Kémiai számítástechnika gyakorlat - II. éves kémiatanár
Auxiliary mathematics for chemistry teachers practice - Chemistry Teachers Kiegészítő matematika kémiatanároknak gyakorlat - II. éves Kémiatanárok
Computational Modelling in Chemistry Practice - MSc in Chemistry Számítógépes modellezés a kémiában gyakorlat - vegyész MSc hallgatóknak
Previous courses - Korábbi kurzusok
Engineering thermodynamics - MSc in Chemistry Műszaki termodinamika (csak angolul) - vegyész és más (pl. fizikus, környezettan) MSc hallgatóknak
Computational Chemistry - BSc in Chemistry Számítógépes Kémia - Kémia BSc
Computers in Chemistry - BSc in Chemistry Kémiai számítástechnika gyakorlat - I. éves Kémia BSc
Chemometrics - MSc in Chemistry and Environmental science Kemometria - vegyész és más (pl. környezettudomány) MSc hallgatóknak
Numerical methods in chemistry (Old name: Numerical Analysis for Chemistry Students) - special course + practice Numerikus módszerek a kémiában (Régi név: Numerikus analízis vegyészeknek) - speciális kollégium és gyakorlat
Introduction to mathematics for Chemistry teachers (=old BSc in Chemistry (1) part) (lecture + practice) Bevezető matematika kémiatanároknak előadás és gyakorlat (=régi kémia BSc (1) rész)
Introduction to mathematics for BSc in Chemistry (practice part) Bevezető matematika kémikusoknak (gyakorlati rész)
Introduction to mathematics (2) for BSc in Chemistry (=old BSc program part 2) Bevezető matematika kémikusoknak (2) előadás és gyakorlat (=régi kémia BSc (2) rész)

Short curriculum vitae - Szakmai életrajz

1966             Born in Budapest
1985 - 1990 M. Sc. in Chemistry, Eötvös University
1990 - 1993 postgraduate student, Eötvös University
1993            Ph.D. in Physical Chemistry, Eötvös University
1993 - 1995 postdoctoral fellow, Max-Planck-Institut, Mainz, Germany
1995 - 1997 Zoltán Magyary postdoctoral fellow, Eötvös University
1997 - 1999 OTKA postdoctoral fellow, Eötvös University
1999 - 2002 Bolyai fellowship
1999 - 2006 assistant professor, Eötvös University
2002 - 2005 Békésy fellowship
2006 - 2007 Öveges fellowship
2006 -           associate professor, Eötvös University
2012 -           manager of ECTN EChemTest Centre, Institute of Chemistry, Eötvös University
2015 - 2017 vice director for educational affairs, Institute of Chemistry, Eötvös University
2016 -           member of ECTN Label Committee
EChemTest Nemzetközi Középiskolai Kémiai Verseny 2018 - beszámoló az eredményekről
Mechanika I. ismétlő előadás témavázlata (2018. november 10.)
NEW seriation C code (2017 July 26), see new features at "Downloads", in the code and in recent publications
Gyógyszeripar A-tól Z-ig, EGIS-ELTE őszi iskola, 2016. november 3-4., ELTE Lágymányos
2012-es Kutatók Éjszakája "Játék a hűtéssel - a jövő módszerei" előadás vázlata , kísérletei és keresztrejtvénye.
Szabadenergia Workshop, 2011. október 21-22., Mátrafüred

Miscellaneous downloads (for teaching see at the lectures) - Vegyes letölthető anyagok (oktatási segédanyagokat lásd az adott kurzusnál)

Program codes for detecting hidden autocorrelation and trends using the time lag extension of the Neumann trend test and the Durbin-Watson test. See theory in G. Tóth: "The replacement of the Neumann trend test and the Durbin-Watson test on residuals by one-way ANOVA with resampling and an extension of the tests to different time lags", Journal of Chemometrics, vol 24., pages 140-148, (2010). C program code , R program code and an example input data file

NEW Program code for permutating data matrix (do seriation ). In the ordered data matrix the similar objects (rows) are close to each other and the variables (columns) which are responsible for the similarity are around the diagonal of the matrix at those rows. See theory in G. Tóth and P. Szepesváry: "A diagonal measure and a local distance matrix to display relations between objects and variables", Journal of Chemometrics, Vol.24, pages 14-21, (2010) + note the NEW SERIATION FEATURES in the C code. C program code and an example input data file

A web server to solve the inverse problem with neural networks has been introduced! It calculates a guess for pair potential on the basis of structure factors. Enter to S(q)-->u(r) server

Kémiát népszerűsítő anyagom középiskolásoknak

Alkimia ma eloadas 2012. március 8-i ábrái: Hűtés és fűtés: a termodinamika néhány műszaki alkalmazása

Binary hard sphere pair-correlation functions of our article published in 2006 (EXCEL format)

Pár dolgozat általam javasolt témákban:
Halassy Gabriella: Ösvények állapotának vizsgálata a Budai-hegységben (hivatalos cím: Turizmus és sporttevékenységek hatásának pontozólapos monitoringja a Budai-hegységben)(2019) - környezettan BSc szakdolgozat
Kovács Dániel: Validációs statisztikai paraméterek mintamérettől való függésének vizsgálata (2018) - vegyész MSc OTDK dolgozat
Sasan Amariamir: Investigation of seriation on chemical data (2017) - Bsc in Chemistry thesis
Király Péter: Többminimumú rendszer komittorfüggvényeinek vizsgálata (2016) - vegyész MSc szakdolgozat
Tóth Ádám: A Carnot és nem Carnot-ciklusos hűtési technológiák vizsgálata (2011) - környezettan BSc szakdolgozat (10 kredit)
Papp Gábor: Mesterséges patinák (2011) - kémia BSc szakdolgozat (10 kredit)
Balogh Bertalan: Keresztkorreláció vizsgálata statisztikai teszttel (2011) - kémia BSc szakdolgozat (10 kredit)
Szabó Attila: Szekvenciákat tartalmazó adatmátrixok rendezése kemometriai módszerrel (2010) - informatikus vegyész szakdolgozat (40 kredit)
Irsik Nikoletta: Kalcitkristály néhány releváns makroszkopikus formája kinetikai állandók becsléséhez (2010) - kémia BSc szakdolgozat (10 kredit)
Kozma Dániel: Kristálynövekedés vizsgálata számítógépes szimulációkkal (2009) - vegyész szakdolgozat (40 kredit)
Patik Marta: Színek az erdőben (2011) - évfolyamdolgozat (3 kredit)
Balogh Bertalan: Szagok az erdőben (2010) - évfolyamdolgozat (3 kredit)
Farkas Adrienn: Növények biokémiája (2010) - évfolyamdolgozat (3 kredit)
Papp Gábor: Fagázzal működő autók (2009) - évfolyamdolgozat (3 kredit)
Vastag Róbert: Erdők talaja és kőzete (2009) - évfolyamdolgozat (3 kredit)
Gombály Zsanett: Növényvédelem az erdőkben - évfolyamdolgozat (3 kredit) (2008)